Οπισθοφατνιακή
ακτινογραφία

 

Είναι μια απαραίτητη εξέταση για την σωστή διάγνωση…

Κεφαλομετρική
ακτινογραφία

 

Είναι η εξέταση που μας δίνει μια δισδιάστατη απεικόνιση της κεφαλής…

Αξονική
τομογραφία

 

Ίσως το σημαντικότερο διαγνωστικό εργαλείο των τελευταίων χρόνων…

Οπισθομυλική
ακτινογραφία

 

Απεικονίζει τις μύλες των δοντιών και των δύο γνάθων…

Πανοραμική
ακτινογραφία

 

Απεικονίζει σε δύο διαστάσεις τις γνάθους, τα δόντια, τα ιγμόρεια…

Ψηφιακή
τεχνολογία

 

Επιτρέπει να διενεργούμε εξετάσεις πολύ σύντομες…