Αξονική Τομογραφία

Ίσως το σημαντικότερο διαγνωστικό εργαλείο που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της οδοντιατρικής είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας της ογκομετρικής απεικόνισης κωνικής δέσμης (CBVI cone beam volumetric imaging), που έχει ωστόσο επικρατήσει να αναφέρεται ως υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT cone beam computed tomography).

Το κοινό σημείο ανάμεσα στην κλασική ιατρική υπολογιστική αξονική τομογραφία (computed tomography CT ή computed axial tomography CAT) και την CBCT είναι η απεικόνιση της τελικής δισδιάστατης ακτινογραφικής εικόνας.

Παρουσιάζουν όμως κι αρκετές διαφορές, σημαντικότερη από τις οποίες είναι το ποσό της ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος. Για μία εξέταση στην περιοχή των γνάθων με τη χρήση της CBCT, η δόση που δέχεται ο εξεταζόμενος μπορεί να είναι μέχρι και 20 φορές μικρότερη σε σχέση με τη δόση που απαιτείται για την ίδια εξέταση με τη χρήση της κλασικής CT.

Επίσης, η εξέταση με τη χρήση της κλασικής CT γίνεται κατά κανόνα με τον εξεταζόμενο ξαπλωμένο στο ακτινογραφικό έδρανο. Αντίθετα, στην εξέταση CBCT, εκτός από την περίπτωση που θέλουμε να εξετάσουμε την αεροφόρο οδό, κατά την οποία ενδείκνυται να ξαπλώνει ο εξεταζόμενος για να αναπαριστά τη θέση που έχει όταν κοιμάται, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα η εξέταση γίνεται για το σχεδιασμό της επέμβασης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, ο εξεταζόμενος είναι σε όρθια θέση.

Κατά την εξέταση με την κλασική CT, η πληροφορία συγκεντρώνεται σε μορφή pixel και το στοιχείο του βάθους προστίθεται από τον εξεταστή, αναλόγως και με τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος. Προκύπτει δηλαδή ένα στοιχείο όγκου (voxel) με τυποποιημένες αλλά όχι προκαθορισμένες διαστάσεις, κι υπεισέρχεται κι ο προσωπικός παράγοντας (εμπειρία του εξεταστή).

Κατά την εξέταση με την κλασική CT, η πληροφορία συγκεντρώνεται σε μορφή pixel και το στοιχείο του βάθους προστίθεται από τον εξεταστή, αναλόγως και με τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος. Προκύπτει δηλαδή ένα στοιχείο όγκου (voxel) με τυποποιημένες αλλά όχι προκαθορισμένες διαστάσεις, κι υπεισέρχεται κι ο προσωπικός παράγοντας (εμπειρία του εξεταστή).

Είναι τόσο εντυπωσιακή η εξαιρετική ακρίβεια κι ανάλυση της CBCT, που έχει ως αποτέλεσμα η εξέταση αυτή να επηρεάζει δραστικά το σχέδιο θεραπείας με τον όγκο των πληροφοριών που προσφέρει. Η CBCT κατά κανόνα οδηγεί σε πληρέστερα κι αποτελεσματικότερα σχέδια θεραπείας, βοηθάει τον κλινικό στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Και ως εργαλείο επικοινωνίας με τον εξεταζόμενο, προσφέρει τη δυνατότητα να εξηγηθούν και να αναλυθούν τα στάδια της θεραπείας, βοηθώντας και τον ασθενή να αποφασίσει σωστά.

Η σωστή διάγνωση είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή θεραπεία

μέσω viber

© Copyright 2017 Analysis Dental Tomography developed by