Η κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι η εξέταση κατά την οποία έχουμε μια δισδιάστατη απεικόνιση της κεφαλής όπου μπορούμε να εξετάσουμε τις γνάθους και το κρανίο του εξεταζόμενου και να πραγματοποιήσουμε χρήσιμες μετρήσεις.

Η κεφαλομετρική ακτινογραφία μπορεί να είναι πρόσθια, πλάγια ή προσθιοπλάγια. Κάθε μία από αυτές έχει τη δική της χρησιμότητα και τις αντίστοιχες ενδείξεις. Για παράδειγμα η πρόσθια και προσθιοπλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγησητων οστών της κεφαλής και τη διάγνωση καταγμάτων. Παρέχουν επίσης πολλές πληροφορίες για τα ιγμόρεια και τους παραρρινικούς κόλπους.

Στην οδοντιατρική ακτινολογία πιο συχνά χρησιμοποιείται η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία. Είναι μια απαραίτητη εξέταση για την ορθοδοντική αξιολόγηση των δοντιών. Πάνω στην κεφαλομετρική ακτινογραφία ο ορθοδοντικός πραγματοποιεί μια σειρά μετρήσεων κι υπολογισμών και με βάση αυτά καθορίζει το είδος και τα στάδια της θεραπείας. Η ανάλυση λοιπόν της πλάγιας κεφαλομετρικής ακτινογραφίας είναι μαζί με την πανοραμική ακτινογραφία τα σημαντικότερα διαγνωστικά εργαλεία για τον ορθοδοντικό. Διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και δίνει άμεσα αποτελέσματα που χρησιμεύουν στη διάγνωση και την αντιμετώπιση μιας σειράς παθήσεων.

Η σωστή διάγνωση είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή θεραπεία

μέσω viber

© Copyright 2017 Analysis Dental Tomography developed by