Οπισθοφατνιακή Ακτινογραφία

Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία των δοντιών είναι μια απαραίτητη εξέταση, προκειμένου να έχουμε σωστή διάγνωση, επαρκή τεκμηρίωση κι ακριβή προγραμματισμό της θεραπείας των δοντιών και των ούλων.

Μια σωστή οπισθοφατνιακή ακτινογραφία πρέπει να απεικονίζει το δόντι στο σύνολό του, καθώς και το οστό που το περιβάλλει και μάλιστα σε έκταση 2 με 3 χιλιοστά πέρα από το τέλος του δοντιού, το ακρορρίζιο.

Για να επιτευχθεί σωστή αναπαραγωγή του ειδώλου του δοντιού πάνω στο ακτινογραφικό πλακίδιο,υπάρχουν δύο τεχνικές: η τεχνική της διχοτόμου και η τεχνική της παράλληλης σκόπευσης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υπάρχουν και στις δύο τεχνικές, με την τεχνική της παράλληλης σκόπευσης να προτιμάται όπου αυτό είναι εφικτό.

Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία μάς δίνει πληροφορίες με πολύ μεγάλη ακρίβεια με μόνο περιορισμό το γεγονός ότι αποτελεί μία δισδιάστατη απεικόνιση μιας τρισδιάστατης περιοχής, που σημαίνει ότι δεν μας παρέχει την πληροφορία του βάθους. Παρόλα αυτά με κάποιες παραλλαγές στην τεχνική σκόπευσης μπορούμε να έχουμε πληροφορίες και για την τρίτη διάσταση.

Η σωστή διάγνωση είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή θεραπεία

μέσω viber

© Copyright 2017 Analysis Dental Tomography developed by